Obljetnica poplave u Zagrebu 1964. godine

Povodom obljetnice katastrofalne poplave koja se dogodila na današnji dan 1964. godine, razvijen je model izloženosti poplavi materijalnih dobara na području Grada Zagreba. Model pokazuje područje koje bi zbog obilježja terena moglo biti zahvaćeno poplavom u slučaju katastrofalnog događaja.

Model je nastao uz pomoć Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Grada Zagreba koji je ustupio ZG3D GIS podatke te Copernicus Emergency Management Service-a preko kojega je izrađen sloj izloženosti od poplave temeljenog na kaskadnom modelu European flood hazard map Joint Research Centre-a korištenjem hidroloških i hidrauličkih obilježja područja.