Dani Kriznog Upravljanja

Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

Svijet koji se sve brže mijenja izložen je novim izazovima, prijetnjama i rizicima. Suvremene prijetnje i sigurnosni izazovi, od onih koje uzrokuje djelovanje čovjeka, do onih koji su rezultat prirodnih djelovanja u vidu katastrofa, traže brze i prilagođene odgovore. U tome krizno upravljanje i njegovo stalno usavršavanje imaju sve važniju ulogu.

Važno je kontinuirano analizirati iskustava u rješavanju prethodnih kriza u cilju stalnog unapređivanja sustava kriznog upravljanja.

Stalno povećavanje stupnja pripravnosti na krizna stanja i katastrofe od iznimne je važnosti za njihovu prevenciju, postupanje kad se dogode, kao i za smanjivanje njihovih posljedica. To traži stalnu edukaciju kadrova, prije svega onih koji izravno utječu na poboljšanje operativnih i institucionalnih kapaciteta za reagiranje na krizna stanja, te na aktivnosti u tijeku kriznih uvjeta i neposredno nakon njih.

U tom kontekstu važna su i stalna istraživanja i razmjena iskustava u čemu je velika važnost i ove već tradicionalne konferencije Dani kriznog upravljanja. Održavanje ove konferencije izraz je potrebe stalnog izučavanja i usavršavanja kriznog upravljanja, ali i potvrda hrvatske tradicije u sustavnoj organizaciji kriznog upravljanja.

Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja