PUBLIKACIJE

http://hukm.hr/2016/07/01/smjernice-za-izradu-procjene-rizika-od-katastrofa-za-podrucje-jedinica-lokalne-podrucne-regionalne-samouprave/