O nama

Krizni menadžment (upravljanje u kriznim uvjetima) obuhvaća široko polje upravljanja različitim oblicima rizika te smanjivanje negativnih posljedica kriza i katastrofa. Nesigurnost kao značajka koja okružuje prijetnje i ograničenost znanja o događajima, kao i njihovo daljnje predviđanje dovode do toga da se sigurnosni aspekti obično ne gledaju kao prijetnja već tumače kao rizik, koji sve većim razvojem društva, naglašene međuovisnosti i dinamike okruženja dovode do sve veće kompleksnosti izračuna njegove pojavnosti i utjecaja što metodološki dovodi do prijelaza sa rizika na funkciju ranjivosti. Provedba učinkovitog upravljanja rizicima i smanjenja ranjivosti zahtijeva temeljito razumijevanje dinamike i karaktera rizika i ranjivosti, kao i otpornosti zajednice. Zbog toga, krizni menadžment temelji se na usvojenim znanjima, iskustvenim spoznajama te daljnem razvoju i istraživanjima.

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta osnovana je 2003. godine. Do danas Udruga djeluje kao mjesto razmjene znanja, a čije članove u najvećem obimu predstavljaju sadašnji i bivši studenti stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima i specijalističkog stručnog studija Krizni menadžment koji dolaze sa Veleučilišta Velika Gorica te ostali stručnjaci povezani sa sustavom.

Udruga je glas struke

Cilj Udruge je poticati, promicati, pomagati i razvijati sustav upravljanja krizama, djelatnost zaštite i spašavanja, princip rukovođenja i zapovijedanja te pružanja pomoći u katastrofama kao i drugim područjima zaštite i spašavanja koje zahtijevaju žurnu i neodgodivu intervenciju.

Ostvarivanje cilja Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

  • okupljanjem stručnjaka iz područja upravljanja krizama, i drugim intervencijama u području zaštite i spašavanja,
  • promicanjem i unapređivanjem sustava civilne zaštite, rukovođenja i zapovijedanja u katastrofama i drugima kriznim stanjima,
  • organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima prevencije, pripravnosti, intervencija i oporavka u katastrofama te rukovođenja i zapovijedanja u zaštiti i spašavanju,
  • strukovnim povezivanjem te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova,
  • poticanjem znanstvenika, stručnjaka i studenata da se bave proučavanjem upravljanja krizama, civilne zaštite i posebice sustavom zaštite i spašavanja u katastrofama,
  • povezivanjem i suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim stručnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, te drugim organizacijama koje podupiru djelatnost i rad Udruge,
  • izdavanjem stručno-popularnog časopisa i drugih publikacija sukladno zakonu,
  • ustanovljavanjem i dodjelom nagrada i priznanja za doprinos u razvoju civilne zaštite, za zapovijedanje, rukovođenje i požrtvovnost u intervencijama zaštite i spašavanja,
  • obavljanjem drugih poslova sukladno važećim zakonima i propisima koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim Statutom.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu postati rukovoditelji, zapovjednici i drugi stručnjaci iz područja kriznog menadžmenta, menadžmenta katastrofa i civilne zaštite, studenti stručnog studija Upravljanja u kriznim uvjetima i specijalističkog studija Kriznog menadžmenta Veleučilišta Velika Gorica, a koji prihvate Statut i opće akte Udruge.

Počasnim članom Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su istaknuti stručnjaci iz područja zaštite i spašavanja i koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju sustava zaštite i spašavanja te druge osobe koje posebnim doprinosom mogu unaprijediti rad, promicanje i razvoj Udruge.

Počasni član Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge.

 krizni menadzment