KONTAKT

hukm   Hrvatska udruga kriznog menadžmenta

Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica

e-mail: hukm@hukm.hr