KONTAKT

hukm Hrvatska udruga kriznog menadžmenta

Stipanovićeva 21, 10000 Zagreb

e-mail: hukm(at)hukm.hr