EU-CIRCLE H2020 Project

Udruga se uključuje u EU-CIRCLE projekt: A pan European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change.

Rad na projektu se odnosi na izradu metodološkog okvira o procjeni utjecaja klimatskih promjena na ljudske žrtve, reputaciju, društvo i politiku u suradnji sa Veleučilištem Velika Gorica.

OPŠIRNIJE

Copernicus Academy

Udruga je postala ponosni član Copernicus mreže.

Copernicus Akademija spojit će europska sveučilišta, istraživačke centre, poslovne škole, privatne i neprofitne organizacije u državama sudionicima programa, ali i šire. Cilj mreže je razviti predavanja, seminare, praktične treninge i obrazovne materijale kako bi se potaknule nove, ali i postojeće generacije istraživača, znanstvenika i poduzetnika da koriste Copernicus podatke, servise i alate u njihovom punom potencijalu i s odgovarajućim vještinama.

OPŠIRNIJE

Interaktivna karta rizika i ranjivosti od požara

Karta rizika i ranjivosti od požara

Republika Hrvatska kao dio mediteranskog područja ima visoki rizik od šumskih požara u obalnim područjima i na otocima tijekom ljetnih mjeseci i u sušnim razdobljima. Šumski požari su značajna prijetnja ljudskim životima, što često rezultira visokim izravnim i neizravnim štetama uz veliki pritisak na mogućnost učinkovitog reagiranja sustava u teže pristupačnim područjima. Potrebna je odgovarajuća procjena rizika, kao i napori za ublažavanje i pripravnost kako bi se umanjile žrtve i ekonomski utjecaj postavljanjem učinkovitog mehanizma pripravnosti i odgovora. Rezultati aktivacije Copernicus EMS [EMSN041] pokrivaju 27 područja trebaju se koristiti kao stučna podloga procjene rizika i u planiranju aktivnosti smanjenja rizika i ranjivosti.

INTERAKTIVNA KARTA


Riječ je o daljnjem razvoju metodologije procjene rizika i ranjivosti te je po prvi puta računata ranjivost područja. Pouzdanost dobivenih rezultata je oko 90%. Karta će se dalje nadopunjavati za požarnu sezonu 2018. za što se planira obraditi i kopneni dio obale gdje su otoci kao rajranjivija područja obzirom na problematiku reagiranja imali prednost. Procjena omogućuje poduzimanje preventivnih mjera u smanjenju požarne opasnosti, smanjenju gorive mase i brzine daljnjeg širenja, kao i linija obrane u zaustavljanju požara.

Karta sadrži slojeve rizika i ranjivosti od požara, utjecaja na prometnu infrastrukturu, predložene mjere u smanjenju rizika i nadzora požara, obilježja zemljišta i vegetacije, prometnu infrastrukturu, informacije od važnosti za sustav civilne zaštite kao što su kapaciteti skloništa za evakuaciju, mjesta za slijetanje helikoptera, prihvatatnih kampova, poljskih bolnica itd.

Rizik:
Rizik je kombinacija negativnih posljedica i vjerojatnosti nastanka događaja (hazard x izloženost x ranjivost). Određen je odnosom vjerojatnosti nastanka požara i ranjivosti izloženih elemenata. Rizik ovisi o vrsti požarnog goriva, blizini stanovništva i materijalnih dobara ugroženom području.

Izloženost:
Stanovništvo, materijalna dobra, sustavi i drugi elementi prisutni u zoni ugroženosti podložni negativnom utjecaju nastanka požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Požarna opasnost u odnosu na izložene elemente (stanovništvo, materijalna dobra, vegetacija, prometna infrastruktura)
Požarna opasnost računata je korištenjem statističkih pokazatelja prijašnjih požara, klimatskih obilježja i obilježjima zemljišta.

Ranjivost:
Obilježja zajednice i područja, sustava ili materijalnih dobara koja su podložna negativnom utjecaju požara.
Materijalna dobra i stanovništvo: Ranjivost zajednice, materijalnih dobara prikazana u razinama ranjivosti od požara.
Prometna infrastruktura: Ranjivost u odnosu na poremećaje u promenoj infarstrukturi i prohodnosti
Ranjivost ovisi o faktorima: goriva masa, konstrukcija građevina te udaljenost stanovništva i materijalnih dobara u odnosu na najugroženija područja.
Za naseljena područja ranjivost je računata: gustoća naseljenosti, gustoća zgrada, obilježja prometnica i puteva za evakuaciju, blizina stanovništva i materijalnih dobara vodnim površinama i rizičnom području.

Mjere smanjenja rizika:
Predložene mjere obzirom na procjenjene i vrednovane rizike te realne mogućnosti.

 

Opširnije:

 FINAL REPORT

Interreg Italy-Croatia

U sklopu najave Interreg Italy-Croatia CBC programa objavljena je projektna ideja Adriatic Wildfire Management – Acronym: AWM

The AWM project aims to strengthen existing wildfire management systems in coastal areas. The main objective is to address the risk from wildfires by improving existing risk assessments with new information obtained using modern technologies (remote sensing, open & big data, etc.) thus ensuring disaster resilience and improving existing disaster management systems. Information obtained will consist of vegetation type and density. Combining that information with average temperature, rainfall and statistical analysis of previous wildfire events would enable us to identify areas that are more prone to wildfires occurring and spreading thus introducing vulnerability to likelihood/consequences risk assessment approach currently used. Also the use of GIS software will enable us to improve accuracy of risk mapping thus providing more information needed to focus management systems towards most vulnerable areas. The project would also include knowledge and experience exchange among firefighters and other parties included in wildfire management systems. Overall the project output would be an improved risk assessment combined with cooperation in knowledge and experience sharing that can be used as guidelines for improving existing wildfire management systems by making them more prepared and focused on high risk areas.

The specific objectives are about SO2: 2.2: Increase the safety of the Program area from natural and man-made disaster.

Actions: Partners will design and agree specific pilot actions in order to boost awareness and preparedness of the Adriatic Area from wildfires.

Results and Outputs: To provide Local Administration, policy and decision makers improved Risk Assessment of wildfires in Adriatic Area, as well as knowledge and experience exchange, thus furthering preparedness and the capacity of recovery while minimizing damages.

Expected project duration: 20 – 30 months.

Opširnije