Stožerna vježba TTX CROATIA 2022

Stožerna vježba TTX CROATIA 2022

“Situacijska svjesnost u kompleksnom okruženju i interoperabilnost operativnih snaga” u sklopu RESISTANT projekta.

– testiranje geografskog-informacijskog sustava u događajima velikih razmjera

– razmjena informacija

– povećanje učinkovitosti operacija racionalnim raspoređivanjem vlastitih resursa te postizanje interoperabilnosti s drugim službama

– evaluacija postojeće operativne procedure te izrada daljnjih preporuka

– povećanje svjesnosti situacije integracijom dostupnih informacija iz različitih izvora

Zaključci s vježbe omogućiti će i stručnjacima iz Hrvatske prijenos znanja drugim državama preko aktivnih projekata Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Hvala VZPGŽ, JVP Rijeka, HGSS, DIP CZ Rijeka, RCZ, MUP, DCK PG