Pelješac – posljedice požara 2018.

PELJEŠAC – požarna sezona 2018.

Korištenjem kompozita snimaka Copernicus EU Sentinel-2 satelita procjenjene su posljedice najvećeg požara u ovoj požarnoj sezoni koji je izbio na području Pelješca, lokaciji koja je već ranije bila identificirana kao područje vrlo visokog požarnog rizika i vrlo visoke ranjivosti obzirom na moguće posljedice. Obzirom da se najveći požar u 2018. godini dogodio krajem rujna izvan požarne sezone te da u ostatku svijeta pratimo slične tendencije, u budućnosti se mogu očekivati duže i nestabilnije požarne sezone.

Senzori satelita omogućili su analizu učinaka požara na stanje vegetacijskog pokrova tj. njeno uništenje uzrokovano požarom. Korištenjem kratkovalnog infracrvenog spektralnog kanala vidljiva je površina obuhvaćenog područja koja iznosi oko 600 hektara.

Kategorizacijom negativnih posljedica na vegetaciju vidljiv je stupanj opožarenosti područja tj. izazvana šteta na vegetaciji. Tamnije boje predstavljaju veći stupanj opožarenosti gdje ljubičasta boja predstavlja skoro potpuno uništenje.

U usporedbi s procjenom rizika i ranjivosti od požara koja je odrađena uz pomoć Copernicus Emergency Management Service-a prije nepunih godinu dana, može se primijetiti da je izgoreno područje bilo označeno tamno crvenom bojom što podrazumijeva vrlo visoki požarni rizik te ukazuje na korisnost poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera u područjima visokih rizika kako bi se opseg ovakvih događaja mogao smanjiti te usporiti njegovo širenje i pogotovo ulazak u naseljena područja. Preventivne mjere pokazuju praktičnost u smanjenju posljedica na ljudsko zdravlje i materijalna dobra u područjima visokih rizika te isplativost u odnosu na angažman operativnih snaga i naprezanje cjelokupnog sustava u reagiranju na događaj i kasniju sanaciju područja.

Gustoća naseljenosti, gustoća i konstrukcija zgrada, obilježja prometnica i puteva za evakuaciju, blizina stanovništva i materijalnih dobara vodnim površinama i rizičnom području, požarna opasnost i goriva masa u odnosu na izložene elemente itd. utječu na ukupnu ranjivost zajednice i opseg neželjenih posljedica.

Iz toga razloga, određene su lokacije za poduzimanje preventivnih mjera u smanjenju gorive mase i upotrebe vatrootpornih materijala kako bi se u slučaju nastanka požara usporilo njegovo širenje te ulazak u naseljena područja. Također, na neuređena područja koja omogućuju brzo širenje požara vatrogasci upozoravaju već godinama zbog čega se i naglašava važnost poduzimanja preventivnih mjera.

3D animacija opožarenog područja na Pelješcu