Karta poplavljenih područja u Republici Hrvatskoj 2018.

Poplava – Republika Hrvatska, 21.03.2018.

Zbog plavljenja područja uz tokove naših rijeka uzrokovanih brzim topljenjem snijega izrađena je karta poplavljenih područja u Republici Hrvatskoj korištenjem radara Sentinel-1 satelita te pružena podrška operatvnim snagama na terenu.

KARTA