EU-CIRCLE H2020 Project

Udruga se uključuje u EU-CIRCLE projekt: A pan European framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change.

Rad na projektu se odnosi na izradu metodološkog okvira o procjeni utjecaja klimatskih promjena na ljudske žrtve, reputaciju, društvo i politiku u suradnji sa Veleučilištem Velika Gorica.

OPŠIRNIJE