Sastanak članova Predsjedništva Udruge u Uredu Predsjednice Republike Hrvatske 16.11.2017.

Članovi Predsjedništva Hrvatske udruge kriznog menadžmenta sastali su se predstavnicima Kabineta za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda Predsjednice Republike Hrvatske kako bi predstavili svoj dosadašnji rad i razgovarali o doprinosu sustavu kriznog menadžmenta u Hrvatskoj.

Udruga pozdravlja razvoj sustava domovinske sigurnosti, u čijem okviru može pružiti stručni doprinos naglaskom na preventivnom djelovanju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke.

Članovi Predsjedništva HUKMa sa lijeva na desno: Dijana Lujanac, glasnogovornica, Igor Magdalenić, predsjednik, Matea Penić Sirak, dopredsjednica, Marina Črnko, tajnica Udruge