IPA FLOODS – CRO 2016

IPA FLOODS – CRO 2016, regionalna terenska vježba održana 17. do 21. listopada 2016 Hrvatska, usmjerena na testiranje funcionalnosti i interoperabilnosti multinacionalnih modula civilne zaštite za spašavanje na vodi s čamcima. U vježbu su bili uključeni multinacionalni timovi (300 sudionika), s međunarodne strane oko 200 sudionika: 150 pripadnika, tri modula i EU tima civilne zaštite, 20 osoba u stožernim funkcijama i 30 promatrača..