Požar i evakuacija u Kaliforniji (Blue Cut)

Oko 15 000 hektara zahvaćeno je požarom u okolici Los Angelesa (Blue Cut).

pozar kalifornija

Požar je nastao u Cajon Passu oko 10.36 sati 16.08., evakuirano je preko 80 000 građana, na terenu je raspoređeno preko 1500 vatrogasaca (178 vozila, 26 ekipa, 12 protupožarnih zrakoplova, 17 helikoptera).

 

 

Standardna problematika evakuacije građana

 

Jedan od koridora za evakuaciju

koridor evakuacija

 

Firemap

sklonista evakuacija

 

Foto: